Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená/rozdělená


1. ročník doktorandské vědecké konference 19. dubna 2012 v Brně

 

Konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Evropa sjednocená/rozdělená se zaměřila především na kontrast mezi konfliktem a spoluprací. Nejen vzájemná rivalita, ale i kooperace jsou dva hlavní fenomény, které výrazně formovaly evropské dějiny od konce 19. století až do současnosti. S ohledem na stále probíhající události spjaté s koncem 20. století byla konference časově ohraničena léty 1914-1989, což lze považovat za dva hlavní milníky evropských dějin minulého století.

Tematicky byla konference rozčleněna do tří sekcí, z nichž každá se zaměřovala na jeden z hlavních proudů moderních dějin: mezinárodní a politické otázky, hospodářské dějiny a konečně kulturní dějiny. Jednotlivé sekce byly dále rozděleny do tří bloků, jež se vždy shodně věnovali problematice idejí, mocenským zápasům a krizovým situacím. Každá ze sekcí měla, kromě jiného, přinést odpovědi na otázky a zároveň demonstrovat, jak se Evropa ve 20. století dokázala vyrovnávat s problémem konfliktu a spolupráce, a tím přispět k ucelenějšímu obrazu moderních evropských dějin.


KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.


MÍSTO KONÁNÍ


Archiv VUT v Brně

Klatovská 427/18a

602 00 Brno

Mapa ZDE.


ZBORNÍK z konference naleznete ZDE.


 

PARTNEŘI konference

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.