Promýšlet Evropu dvacátého století: Kontinent (ne)svobody


8. ročník doktorandské vědecké konference 8. a 9. listopadu 2021 v Brně a online

 

Osmý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhl ve dnech 8. a 9. listopadu 2021, byl zasvěcen tématu svobody. Anglický prozaik a dramatik John Galsworthy (1867-1933) jednou řekl, že svoboda je stavem mysli. Toto tvrzení naznačuje, že stejně jako je různorodá lidská mysl, je různorodá i podoba svobody. Její percepce je velmi široká, mnohoznačná, liší se od skupiny ke skupině, od člověka k člověku. Pro všechny mívá zásadní význam, považuje se za jednu ze základních společenských a lidských hodnot, a právě proto bývá nástrojem ideologických her či moci. V průběhu času nabírá různé podoby, charakterizují ji odlišné projevy. Její nejednoznačnost nebo i problematičnost je právě viditelná v současné pohnuté době na pozadí probíhající globální pandemie koronaviru, kdy se pod heslem ochrany zdraví omezují základní lidská práva a osobní svobody.

Jak však vypadala rozmanitá (ne)svoboda na evropském kontinentu v minulém století? V rámci našeho dvoudenního setkání jsme se pokusili zachytit fenomén svobody z různých úhlů pohledu a pátrali jsme po odpovědích na otázky: Co si různí jedinci, skupiny, hnutí či státy představovali pod pojmem (ne)svoboda? Jak lidé o svobodu přicházeli? Jakými prostředky o ni bojovali a co byli ochotni pro její získání obětovat? Naplnila dosažená svoboda očekávání nebo se ukázala jen jako iluze, popřípadě mezistupeň? Jaké byly její limity nebo z ní vyplývající závazky? Bylo možné zabývat se skutečně velkým spektrem témat. Od analýzy projevů (ne)svobody pohybu, myšlení a slova, svědomí, shromažďování, vzdělávání, volby povolání, vyznání, sebevyjádření, sebeurčení či podnikání až po nastínění pojetí osobní, etnické, kulturní, sexuální, genderové nebo vnější a vnitřní (ne)svobody. Všechny formy (ne)svobody bylo možné vnímat jako nástroj konfliktu mezi stanovenou normalitou a abnormalitou nebo jako prostředek konfliktu obecně; svobodu také jako dar, výzvu nebo předpoklad naplněného života.

Při řešení této problematiky bylo možné využít různé přístupy a teoretické koncepty. Nebránili jsme se interdisciplinaritě. Příspěvky měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události. Cílem výstupu však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Kladli jsme důraz na obecnější souvislosti - interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Časově jsme se zaměřili na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.

Plakát konference HE 2021


KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.

CONFERENCE PROGRAM in English is available HERE.


MÍSTO KONÁNÍ


Zasedací místnost Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1

602 00 Brno

Mapa ZDE.

a také ONLINE přes MS Teams


FOTOGRAFIE z konference naleznete ZDE.


  

PARTNEŘI konference

Nové logo MUNI FF HU Nové logo Jihomoravského kraje logo Matice moravské

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting