Sto let Masarykovy univerzity očima historiků (2019)


cyklus specifických přednášek v roce 2019 v Brně

 

Při príležitosti jubilea vydala Masarykova univerzita několik publikací, které jsme představili v rámci cyklu Sto let Masarykovy univerzity očima historiků prostřednictvím tří moderovaných debat s jejich autory.

 

MÝTY A TRADICE STŘEDOEVROPSKÉ UNIVERZITNÍ KULTURY


pondělí 29.4.2019, 14:00, Čítárna FF MU, přízemí budovy D

Debata s autory publikace ke 100. výročí Masarykovy univerzity prof. Lukášem Fasorou a prof. Jiřím Hanušem. Akci moderovali naši členové Jakub Marša a Pavel Máša.

Videozáznam z debaty naleznete zde.

KALENDÁRIUM MASARYKOVY UNIVERZITY 1919-2019


pondělí 13.5.2019, 16:00, Čítárna FF MU, přízemí budovy D

Debata s autory publikace ke 100. výročí Masarykovy univerzity Josefem Šaurem, Markem Vlhou, Annou Pečinkovou a Janou Černou. Akci moderovali naši členové Lukáš Lexa a Michal Mako.

Videozáznam z debaty je k dispozici zde.

POD OCHRANOU KLEIÓ: Historické obory na FF MU


čtvrtek 17.10.2019, 16:00, knihovna Historického ústavu FF MU

Tentokrát se debata s autory věnovala dějinám historických oborů na Filozofické fakultě MU, kromě historického ústavu také archivnictví, archeologie, dějin umění, muzeologie a etnologie. Pozvání přijali hosté Jiří Němec, Tomáš Borovský, Daniel Drápala, Petr Kostrhun, Radka Nokkala Miltová a Stanislav Bárta. Akci moderovali naši členové Jana Čerminová a Ondřej Bakeš.

Videozáznam z debaty je k dispozici zde.

Tento cyklus přednášek byl podpořen stipendiem Muni Arts 100.

PARTNEŘI cyklu přednášek

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.