PUBLIKACE

Studia historica Brunensia 2/2022

Studia historica Brunensia 2022, roč. 69, č. 2

 

Masarykova univerzita (Historický ústav FF MU)

Brno

2022

 

ISSN 1803-7429 (tištěné)

ISSN 2336-4513 (online)

Obsah

Anotace

Studia historica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, kterého posláním je zveřejňovat příspěvky z oblasti českých i obecných dějin, pomocných věd historických či z dějin správy. Klade důraz na původnost a originalitu publikovaných příspěvků. Poskytuje prostor k publikování jak etablovaným odborníkům, tak také začínajícím autorům na počátku jejich akademické dráhy. V druhém čísle ročníku 2022 byly publikovány články ze osmého ročníku naší konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Kontinent (ne)svobody (2021). Monotematické číslo časopisu se tak zabývá uvažováním nad různými podobami svobody a nesvobody v historii. Můžete si ho přečíst také ONLINE ZDE.


Studia historica Brunensia 1/2022

Studia historica Brunensia 2022, roč. 69, č. 1

 

Masarykova univerzita (Historický ústav FF MU)

Brno

2022

 

ISSN 1803-7429 (tištěné)

ISSN 2336-4513 (online)

Obsah

Anotace

Studia historica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, kterého posláním je zveřejňovat příspěvky z oblasti českých i obecných dějin, pomocných věd historických či z dějin správy. Klade důraz na původnost a originalitu publikovaných příspěvků. Poskytuje prostor k publikování jak etablovaným odborníkům, tak také začínajícím autorům na počátku jejich akademické dráhy. V prvním čísle ročníku 2022 byly publikovány články ze sedmého ročníku naší konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Idea šťastného domova (2020). Monotematické číslo časopisu je tak zasvěceno tématu domova. Můžete si ho přečíst také ONLINE ZDE.


Studia historica Brunensia 2/2021

Studia historica Brunensia 2/2021

Studia historica Brunensia 2021, roč. 68, č. 2

 

Masarykova univerzita (Historický ústav FF MU)

Brno

2021

 

ISSN 1803-7429 (print)

ISSN 2336-4513 (online)

Obsah

Anotace

Studia historica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, kterého posláním je zveřejňovat příspěvky z oblasti českých i obecných dějin, pomocných věd historických či z dějin správy. Klade důraz na původnost a originalitu publikovaných příspěvků. Poskytuje prostor k publikování jak etablovaným odborníkům, tak také začínajícím autorům na počátku jejich akademické dráhy. V druhém čísle ročníku 2021 byly publikovány články ze šestého ročníku naší konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Mezníky vzpomínané a zapomínané (2019). Monotematické číslo časopisu se tak zabývá mezníky, výročími, svátky a významnými dny v historii. Můžete si ho přečíst také ONLINE ZDE.


Studia historica Brunensia 2/2018

Studia historica Brunensia 2018, roč. 65, č. 2

 

Masarykova univerzita (Historický ústav FF MU)

Brno

2018

 

ISSN 1803-7429 (print)

ISSN 2336-4513 (online)

Obsah

Anotace

Studia historica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, kterého posláním je zveřejňovat příspěvky z oblasti českých i obecných dějin, pomocných věd historických či z dějin správy. Klade důraz na původnost a originalitu publikovaných příspěvků. Poskytuje prostor k publikování jak etablovaným odborníkům, tak také začínajícím autorům na počátku jejich akademické dráhy. V druhém čísle ročníku 2018 byly publikovány články z pátého ročníku naší konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Rozpady, rozkoly a konce (2018). Monotematické číslo časopisu se tak zabývá fenoménem historických proměn a konců z různých úhlů pohledu. Můžete si ho přečíst také ONLINE ZDE.


Promýšlet Evropu dvacátého století

Hybatelé dějin?

Jana Škerlová, Martin Vitko /eds./

 

Matice moravská

Brno

2017

 

ISBN 978-80-87709-20-7

Obsah

Anotace

Kniha je již čtvrtým svazkem ze série kolektivních publikací mezinárodního týmu mladých badatelu nazvané Promýšlet Evropu 20. století. Tentokrát se autoři zaměřili na tzv. hybatele dějin. Zajímalo je, které osobnosti, události, organizace nebo myšlenky se v pruběhu 20. století staly, nebo mohly stát hybateli dějin. Autoři se ptali, zdali byly skutečnými hybateli dějin osobnosti, nebo teprve dějinná událost poskytla vhodný prostor k tomu, aby taková osobnost mohla vyrůst. Snažili se zkoumat více či méně známé události i osobnosti evropských dějin, jež se možná v dobové perspektivě jako přelomové nejevily, ale s odstupem času je jako takové vnímáme. Anebo právě naopak jim současníci přikládali dějinný význam, ale později se ukázalo, že je přecenili. Zároveň však nechtěli přinášet pouze biografické medailony osobností či pouhý popis událostí. Jejich cílem bylo na základě nejnovějších bádání prezentovat nové pohledy na zásadní, ale i méně známé události, osobnosti, organizace či myšlenky, které zasáhly do dějin evropské politiky, hospodářství či kultury a také na interpretační rámce s nimi spojené, jež se pokusili zasadit do celkového kontextu evropských dějin 20. století a do mezinárodních souvislostí.


Promýšlet Evropu dvacátého století

Konflikty beze zbraní

Jana Škerlová, Lenka Pokorná Korytarová, Ondřej Haváč, Martin Vitko /eds./

 

Matice moravská

Brno

2015

 

ISBN 978-80-87709-10-8

Obsah

Anotace

Třetí svazek ze série kolektivních publikací, v nichž se mezinárodní tým mladých badatelů z oblasti historie a dalších příbuzných oborů zamýšlí nad otázkami obecných dějin 20. století. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými druhy neozbrojených konfliktů, které probíhaly v Evropě v letech 1914–1989, a některými z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly na poli diplomacie, politiky, hospodářství či kultury. Autoři se ve svých textech soustřeďují jak na střety se závažným mezinárodním ohlasem, tak i na menší regionální konflikty, avšak opět s mezinárodním přesahem.


Promýšlet Evropu dvacátého století

Proměny hranic

Lenka Pokorná Korytarová, Jana Škerlová, Ondřej Haváč, Martin Hromek /eds./

 

Matice moravská

Brno

2014

 

ISBN 978-80-87709-08-5

Obsah

Anotace

Publikace se zabývá posuny hranic mezi státy i mezi rozsáhlejšími celky v geopolitické a mezinárodní rovině, a také proměnami hranic na sociálně-hospodářské a kulturní úrovni. Jednotlivé odborné studie sledují vznik a zánik hranic, jejich posouvání, překonávání a celkově fenomén proměnlivosti hranic, který se odrazil v samotném vnímání hranic během období let 1914–1989.


Promýšlet Evropu dvacátého století

Evropa sjednocená / rozdělená

Lenka Pokorná Korytarová a kol.

 

Matice moravská

Brno

2012

 

ISBN 978-80-86488-96-7

Obsah

Anotace

Publikace se zaměřuje na kontrast mezi konfliktem a spoluprací. Vzájemná rivalita, ale i kooperace patří mezi dva hlavní fenomény, které výrazně formovaly evropské dějiny od konce 19. století až do současnosti. S ohledem na stále probíhající události spjaté s koncem 20. století je text časově ohraničen léty 1914 a 1989, která lze považovat za dva hlavní milníky evropských dějin minulého století. Po obsahové stránce je publikace zaměřena na vybrané události související s problematikou evropské integrace, otázkou menšin, urovnáváním válečných konfliktů, řešením nového uspořádáni Evropy nebo rolí kultury, potažmo propagandy v mezinárodním dění.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.