Promýšlet Evropu dvacátého století: Idea šťastného domova


7. ročník doktorandské vědecké konference 20. a 21. října 2020 online

 

Sedmý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhl ve dnech 20. a 21. října 2020, byl zasvěcen tématu domova. Pocit domova je pro každého člověka zásadní. Domovem může být konkrétní obydlí, město, vlast, ale také určitá komunita, za jejíž součást se člověk považuje. Domov poskytuje pocit bezpečí a štěstí a lidé proto věnují značné úsilí, aby jej vybudovali. Za jeho zachování jsou poté ochotni bojovat a umírat. Někdy však musejí svůj domov z různých příčin opustit, jindy se dostanou do situace, kdy pocit domova ztratí, aniž by změnili místo, kde žijí… V rámci našeho dvoudenního setkání jsme se pokusili zachytit fenomén domova z různých úhlů pohledu a pátrali jsme po odpovědích na otázky: Co si různí jedinci, skupiny, hnutí či státy představovali pod ideou šťastného domova a jak ji využívali při budování své identity, případně při své politické činnosti a propagandě? Jak mohla být idea domova různě pojímána? Jak lidé o svůj domov bojovali? Jak se vyrovnávali s jeho ztrátou? Jak vypadalo hledání domova nového, případně pokusy o návrat do toho starého? Jakou roli přitom hrály vzpomínky na zmizelý domov?

Při zodpovídání těchto otázek byly využity různé přístupy a teoretické koncepty. Bylo možné zaměřit se na politické dějiny, například instrumentalizaci šťastného domova pro politické cíle, dále se nabízely dějiny idejí, paměťová studia, problematika exilu v nejširším slova smyslu, dějiny každodennosti a otázka genderových rolí, význam domova pro vytváření identit různých národnostních, náboženských, sociálních či sexuálních skupin. Sledovanou tematiku bylo možné pojmout interdisciplinárně. Kladli jsme důraz na obecnější souvislosti – interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Časově jsme se zaměřili na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.

Plakát konference HE 2020


KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.

CONFERENCE PROGRAM in English is available HERE.


MÍSTO KONÁNÍ


ONLINE přes MS Teams


ZPRÁVU Z KONFERENCE naleznete v :

*Časopis Matice moravské, roč. 139, č. 2, s. 552-554 (autor Lukáš Lexa)

*Slovanský přehled, roč. 107, č. 1, s. 303-304 (autor Jakub Marša)


  

PARTNEŘI konference

Nové logo MUNI FF HU Nové logo Jihomoravského kraje logo Matice moravskéinPage - webové stránky s AI, doménawebhosting