Historiografie dnes: moderní trendy v historickém bádání (2015)


cyklus specifických přednášek v roce 2015 v Brně

 

Cílem cyklu přednášek bylo představení odlišných způsobů vedení a psaní diplomových a dizertačních prací na zahraničních univerzitách v porovnání s jejich tvorbou u nás v České republice a rozšířit znalosti v oblasti metodologie a nejnovější používané teorie na poli historické vědy. Za tímto účelem byli do Brna pozváni (a naše pozvání přijali) doktorandi z Londýna a Krakova.

 

PŘEDNÁŠKA MGR. VERONIKY PEHE


čtvrtek 30.4.2015, 14:10, FF MU, B2.21

Doktorandka Mgr. Veronika Pehe (University College of London, School of Slavonic & East European Studies) představila ve svojí přednášce způsob historikovy práce, metodologii a také organizaci vědy na University College of London. Akci uvedl náš člen Ondřej Haváč.

Další informace a fotografie z přednášky naleznete zde.

PŘEDNÁŠKA MGR. PAWLA MARKIEWICZA


pátek 22.5.2015, 10:00, FF MU, B2.52

Doktorand Mgr. Pawel Markiewicz (Jagiellonian University in Kraków) představil ve svojí přednášce způsob historikovy práce, metodologii a také organizaci vědy na Jagiellonian University v Krakově.

Další informace z přednášky naleznete zde.

PARTNEŘI cyklu přednášek

staré logo HU FF MU

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.