Promýšlet Evropu dvacátého století: Rozpady, rozkoly a konce


5. ročník doktorandské vědecké konference 9. a 10. dubna 2018 v Brně

 

Pátý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhl ve dnech 9. a 10. dubna 2018, byl zasvěcen zvratům, rozpadům a zánikům. Pokusili jsme se zachytit fenomén proměn a konců z různých úhlů pohledu, odhalit jejich příčiny, analyzovat jejich typické prvky a zamyslet se nad jejich dopady. Námi sledované 20. století se vyznačuje řadou zániků a zvratů jak v kulturní, tak sociální nebo hospodářské sféře. Některé jsou všeobecně známé, jiné probíhaly v pozadí velkých změn. Pátrali jsme po odpovědích na otázky: do jaké míry mají tyto události a ideje pozitivní či negativní vliv na evropské dějiny minulého století? Kdo či co lze zařadit mezi jejich původce? Jakým způsobem se rozvíjely? Staly se dějinnými mezníky? Co dalšího způsobily? A je zánik opravdovým koncem nebo se jedná o začátek něčeho, co teprve odstartuje nové akce či tendence? Během dvoch konferenčních dnů jsme si kladli tyto otázky a hledali jsme na ně odpovědi.

Příspěvky měli být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události, na aliance a bloky, stejně jako na organizace či hnutí. Cílem výstupu nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy. Naopak, vystihnutí jejich mezinárodního významu, míry, s jakou se podílely na jiných evropských událostech, nebo hledání paralely napříč kontinentem, to mělo být jedním z hlavních cílů předkládaných příspěvků. Nechtěli jsme popis jednotlivých událostí či myšlenek, ale zajímali nás jejich příčiny, motivace a následný význam. Časově jsme se zaměřili na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.


KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.


MÍSTO KONÁNÍ


Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

Mapa ZDE.


FOTOGRAFIE z konference naleznete ZDE.


RECENZOVANÉ KONFERENČNÍ ČLÁNKY naleznete v monotematickém čísle vědeckého

časopisu Studia historica Brunensia, 2018, roč. 65, č. 2 online ZDE.


 

PARTNEŘI konference

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.