Promýšlet Evropu dvacátého století: Ve stínu obra


9. ročník doktorandské vědecké konference 7. a 8. listopadu 2022 v Brně a online

 

Devátý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhl ve dnech 7. a 8. listopadu 2022, byl zasvěcen tématu téměř starozákonnímu. Hned na první pohled otvírá téma 9. ročníku konference - Ve stínu obra – asociace spojené se společným židovsko-křesťanským kulturním základem evropské civilizace. Souboj Davida s Goliášem jakožto symbol nevyrovnaných šancí a zarytého odporu slabšího soupeře je nakonec obraz, který nás provází a inspiruje již staletí. S obrem se však dá vyrovnat různými způsoby – je možné s ním bojovat, ale stejně tak je možné se v jeho stínu skrýt nebo s ním vyjednat oboustranně výhodné podmínky soužití tak, jak to ostatně vídáme i v přírodě. Namátkou zmiňme například klubáky – ptáčky, kteří se živí parazity na tělech nosorožců a jiných velkých savců Afriky.

Tento rok jsme chtěli naši konferenci věnovat všem možným módům asymetrického soužití. Hegemon, zde v roli pomyslného obra, mohl být nejrůznějších druhů – mohlo jít o globální či regionální mocnost, politicky či společensky dominantní sílu či myšlenkový proud, který v určité skupině udává tón. Mluvit se tak mohlo o široké paletě problémů, od kolonizace a strategií kolonizovaných území při odporu či vyrovnávání se s nadvládou až po otázky kolaborace se složkami okupační moci či režimu, s nímž jedinec vnitřně nesouhlasí. Debata nás zavedla od otázek politických přístupů malých států v bipolárním světě druhé poloviny 20. století až po problematiku každodenních kompromisů v prostředí, ve kterém se člověk podřizuje představám jiných o směřování skupiny. Zapomínat bychom však neměli ani na prvotní asociaci zmíněnou v úvodu – zanícený odpor (či odhodlání k odporu) vůči většímu a silnějšímu protivníkovi je konec konců nepochybně téma, které v dnešních dnech rezonuje v celé naší společnosti. Uvítali jsme příspěvky o různých podobách mocenské či společenské asymetrie a především o způsobech, jakým se menší ze stran snaží svou situaci změnit, přizpůsobit se jí, nebo z ní – byť na první pohled paradoxně – může profitovat. Při řešení této problematiky bylo možné využít různé přístupy a teoretické koncepty. Nebránili jsme se interdisciplinaritě. Příspěvky měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události. Cílem výstupu však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Kladli jsme důraz na obecnější souvislosti – interpretace příčin, účelů a následný dopad sledovaných jevů. Časově jsme se zaměřili na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.

Plakát konference HE 2022

KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.

CONFERENCE PROGRAM in English is available HERE.


MÍSTO KONÁNÍ

Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

Mapa ZDE.

a také ONLINE přes MS Teams


FOTOGRAFIE z konference naleznete ZDE.


 

PARTNEŘI konference

Nové logo MUNI FF HU Nové logo Jihomoravského kraje logo Matice moravské

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.