Promýšlet Evropu dvacátého století: Mezníky vzpomínané a zapomínané


6. ročník doktorandské vědecké konference 12. a 13. listopadu 2019 v Brně

 

Šestý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhl ve dnech 12. a 13. listopadu 2019, byl zasvěcen mezníkům, výročím, svátkům a významným dnům v historii. Pokusili jsme se zachytit fenomén milníků a výročí z různých úhlů pohledu, odhalit příčiny jejich připomínání, instrumentalizaci, a to z pohledu států, skupin, ideových hnutí či jedinců. Analyzovali jsme typické prvky a zamýšleli se nad jejich dopady, a to nejen z politické perspektivy, ale také z hospodářského, kulturního i sociálního úhlu pohledu. Sledovanou tematiku bylo možné pojmout interdisciplinárně. V rámci našeho dvoudenního setkání jsme pátrali po odpovědích na otázky: Do jaké míry mají přelomová data, výročí a památné dny vliv na evropské dějiny minulého století? Jaký měly účel a koho či co lze zařadit mezi jejich původce, objednavatele a udržovatele? K čemu byly využívány? Jak se v průběhu delšího časového úseku proměňovaly festivity a rituály s nimi spjaté, případně jejich účel? Měly svůj „druhý život“ a co dalšího „způsobily“?

Příspěvky měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události. Cílem výstupu nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Kladli jsme důraz na obecnější souvislosti – interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Současně nebylo nutné držet se pouze ustálených milníků, jako jsou v případě československých dějin osmičková či devítková výročí, i když ani těm jsme se explicitně nevyhýbaly. Vítané byly příspěvky, které analyzují mezníky a jejich udržování také u nemajoritních skupin a hnutí. Časově jsme se zaměřili na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.


KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.


MÍSTO KONÁNÍ


Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

Mapa ZDE.


FOTOGRAFIE z konference naleznete ZDE.


ZPRÁVU Z KONFERENCE naleznete v :

*Historický časopis 2020, roč. 68, č. 1, s. 187-190 (autor Michal Mako)

*Slovanský přehled 2020, roč. 106, č. 1, s. 213 (autorka Tereza Richtáriková)


RECENZOVANÉ KONFERENČNÍ ČLÁNKY naleznete v monotematickém čísle vědeckého

časopisu Studia historica Brunensia, 2021, roč. 68, č. 2 online ZDE


  

PARTNEŘI konference

Nové logo MUNI FF HU Nové logo Jihomoravského kraje logo Matice moravské

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.