Vítejte na stránkách spolku Historia Europeana


Spolek HISTORIA EUROPEANA, který vznikl na jaře 2011, je otevřený všem studentům i akademickým pracovníkům, kteří se věnují moderním evropským dějinám. Zakladateli HE jsou doktorští studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Spolek vznikl ze společné potřeby hlouběji promýšlet nedávné dějiny a klíčové fenomény, které se v nich odehrály. Naší vizí je pořádání konferencí, workshopů a přednášek, určených zejména pro mladé badatele (doktorandy a postdoktorandy) v oboru moderních dějin, mezinárodních vztahů, evropských studií, politologie, právních dějin a dalších příbuzných oborů. Na těchto akcích se mohou setkávat, diskutovat, navazovat kontakty a vzájemně se obohacovat o jiné pohledy a poznatky z ostatních humanitních oborů. Pro naše spolupracovníky a členy jsou neméně cenné také zkušenosti získané při přípravě a organizaci těchto akcí.

Pod záštitou Historického ústavu FF MU členové HE zorganizovali již deset ročníků mezinárodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století (2012 - Evropa sjednocená/rozdělená, 2013 – Proměny hranic, 2014 – Konflikty beze zbraní, 2016 – Hybatelé dějin?, 2018 – Rozpady, rozkoly a konce, 2019 - Mezníky vzpomínané a zapomínané, 2020 - Idea šťastného domova, 2021 - Kontinent (ne)svobody, 2022 - Ve stínu obra, 2023 - Kontinuita vs. diskontinuita), podíleli se na editování písemných výstupů z uspořádaných konferencí a nyní připravují jedenáctý ročník konference.


The association HISTORIA EUROPEANA, which was founded in spring 2011, is open to all students and researches who are interested in modern European history. The charter members of Historia Europeana are PhD students of Department of History at Masaryk University in Brno. The association was established out of the need for rethinking our contemporary history and its key events. Our aim is to hold conferences, workshops and lectures for students and young researchers (PhD candidates and postdoctoral researchers) who work on the field of Modern history, International relationships, European studies, Political science, Legal history and other related branches. Students having different academic background can meet, discuss, get in touch with each other and enhance their perspective with findings of other academic disciplines at our events. Our members get also valuable experience by organising these conferences and events.

The association has already organised nine international postgraduate conferences under patronage of Department of History at Masaryk University. They were called Rethinking 20th Century European History (2012 - Europe Integrated/Divided; 2013 - Transformations of Borders; 2014 - Unarmed Conflicts; 2016 - Driving Forces in History; 2018 - Disintegration, division and termination; 2019 - Forgotten and Remembered Historical Milestones, 2020 - The Ideal of a Happy Home, 2021 - The Continent of (Un)Freedom, 2022 - In Giant´s Shade, 2023 - Continuity vs. Discontinuity). Our members participated in editing and publishing the collective monographs and proceedings based on the conferences. Recently we have been preparing the eleventh conference.

AKTUALITY  
2023  
27.-28. listopadu V uplynulých dnech se konala naše konference Promýšlet Evropu 20. století s tématem Kontinuita vs. diskontinuita. Na jubilejním desátém ročníku vystoupilo 15 prezentujících. Děkujeme všem za osobní i online účast a těšíme se na písemné příspěvky!
22. listopadu Program desátého ročníku mezinárodní doktorandské konference 'Promýšlet Evropu dvacátého století: Kontinuita vs. diskontinuita', jež proběhne ve dnech 27. a 28. listopadu 2023 v prostorách zasedacího sálu zastupitelstva Jihomoravského kraje a také ONLINE, je k dispozici ZDE.
15. září

Prodlužujeme možnost přihlášení se na konferenci Promýšlet Evropu 20. století do 30. září 2023!

21. srpna

Právě jsme zveřejnili pozvánku na jubilejní desátý ročník naší každoroční mezinárodní doktorandské konference. Tentokrát budeme promýšlet téma Kontinuita vs. diskontinuita 27. a 28. listopadu 2023 v Brně a také ONLINE.

Termín odevzdání přihlášky: 15. září 2023

Pro více informací klikněte ZDE.

2022  
9. listopadu

V uplynulých dnech se konala naše hybridní mezinárodní doktorandská konference 'Promýšlet Evropu 20. století: Ve stínu obra' (7.–8. 11. 2022). Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští konferenci!

24. června

Zveřejňujeme pozvánku na již devátý ročník naší každoroční mezinárodní doktorandské konference. Tentokrát jsme se rozhodli věnovat tématu nazvanému "Ve stínu obra". Konference se bude konat 7 a 8. listopadu v Brně.

Termín odevzdání přihlášky: 22. července 2022

Pro více informací klikněte ZDE.

2021  
11. listopadu

V uplynulých dnech se konala naše hybridní mezinárodní doktorandská konference 'Promýšlet Evropu 20. století: Kontinent (ne)svobody' (8.-9.11.2021), na níž vystoupilo 23 prezentujících. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští konferenci!

23. října

Program osmého ročníku mezinárodní doktorandské konference 'Promýšlet Evropu dvacátého století: Kontinent (ne)svobody', jež proběhne ve dnech 8. a 9. listopadu 2021 v prostorách Historického ústavu FF MU a také ONLINE přes MS Teams, je k dispozici ZDE.

21. října

Vydáno bylo monotematické číslo vědeckého časopisu Studia Historica Brunensia, 2021, roč. 68, č. 2 ve kterém jsou publikovány recenzované články ze šestého ročníku naší konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Mezníky vzpomínané a zapomínané (2019). Najdete je online ZDE.

17. října Studentské spolky Masarykovi historici a Historia Europeana zvou na společnou návštěvu a komentovanou prohlídku Legiovlaku v Brně 20.10.2021 o 12:30. Vstupné zdarma! Více informací naleznete ZDE!
16. května

Prodlužujeme možnost přihlášení se na konferenci Promýšlet Evropu 20. století do 6. června 2021!

7. dubna

I v tomto roce budeme Promýšlet Evropu 20. století!

Právě jsme zveřejnili pozvánku na již osmý ročník naší každoroční mezinárodní doktorandské konference. Tentokrát budeme promýšlet téma (ne)svobody 8. a 9. listopadu 2021 v Brně a také ONLINE.

2020  
15. prosince

Uskutečnila se online debata s autorkou čerstvé publikace "Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956", historičkou doc. Denisou Nečasovou, v rámci první debaty z našeho cyklu autorských čtení "Obrazy totality". Více informací ZDE.

22. října V uplynulých dnech se konala naše online konference Promýšlet Evropu 20. století: Idea šťastného domova, na níž vystoupilo 20 prezentujících. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští konferenci!
17. října Ani COVID nás nezastaví! Naše letošní konference Promýšlet Evropu 20. století s podtitulem Idea šťastného domova se uskuteční ONLINE již za 2 dny - 20. a 21. října! Pro program a odkazy k připojení ke konferenci klikněte ZDE.
20. dubna

Upozorňujeme na prodloužení termínu zasílání přihlášek na sedmý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference Promýšlet Evropu 20. století, s podtitulem Idea šťastného domova. Online přihlášku je nyní možné vyplnit do 20. května! Více informací ZDE.

4. března

A je to tady! Zveřejnili jsme pozvánku na sedmý ročník naší mezinárodní doktorandské konference Promýšlet Evropu dvacátého století, tentokrát s podtitulem Idea šťastného domova. Více informací ZDE.

31. ledna Záznam třetí debaty z cyklu Sto let MU očima historiků (Pod ochranou Kleió, Historické obory na FF MU) je již k dispozici. Můžete si ho prohlédnout ZDE.
27. ledna Vydáno bylo monotematické číslo vědeckého časopisu Studia historica Brunensia, 2018, roč. 65, č. 2 ve kterém jsou publikovány recenzované články z pátého ročníku naší konference Promýšlet Evropu dvacátého století: Rozpady, rozkoly a konce (2018). Najdete je online ZDE.
17. ledna I v tomto roce se můžete těšit na zajímavé přednášky, akce a naši mezinárodní konferenci. Sledujte aktuality!
2019  
31. prosince Krásné prožití posledního dne v roce 2019 a ještě hezčí přežití všech následujících dní v roce 2020 přeje spolek Historia Europeana!
2. prosince Spolek Historia Europeana ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU a Filozofickou fakultou MU uspořádal přednášku dr. Anny Hájkové (University of Warwick): Lidé bez dějin jsou prach: Queer touha a židovské dějiny holokaustu v čítárně FF MU. Více informací ZDE.
29. října Program šestého ročníku konference Promýšlet Evropu dvacátého století, jež proběhne ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 v prostorách Jihomoravského kraje, je k dispozici ZDE. Sledujte facebookovou stránku udalosti.
18. října Již za měsíc proběhne šestý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století. Letos se můžete těšit na příspěvky a diskuzi nad klíčovými mezníky minulého století. Pro více informací sledujte facebookovú udalost konference.
13. října Ve čtvrtek 17. října 2019 od 16 hodin proběhne v prostorách čítárny již třetí debata z cyklu Sto let MU očima historiků, tentokrát s autory knihy Pod ochranou Kleió, Historické obory na FF MU. Všichni jste srdečně zváni! Více informací na facebooku ZDE.
15. srpna Záznamy z prvních dvou přednášek z cyklu Sto let MU očima historiků si můžete prohlédnout zde - Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury a Kalendárium Masarykovy univerzity.
1. června Členové Historia Europeana se těší na setkání na Festivalu MUNI 100 v sobotu 15. června od 14 hodin na BVV (Brněnské výstaviště) v části univerzitných spolků. Bližší informace naleznete na facebookové udalosti Festival MUNI 100 a MUNI 100. 
15. května Uskutečnila se přednáška doc. Matěje Spurného (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze) - Most do budoucnosti: Laboratoř socialistické modernity na severu Čech ve 14:00 na FF MU v učebně D.41. Fotografie z akce naleznete ZDE.
7. května Srdečně Vás zveme na druhou debatu z cyklu Sto let MU očima historiků, která proběhne v pondělí 13. května 2019 v 16 hodin opět v prostorách čítárny FF MU (čítárna, budova D, FF MU, Arna Nováka 1, Brno). Tématem tohoto setkání bude publikace Kalendárium Masarykovy univerzity, více informací naleznete ZDE.
25. dubna Všechny zájemce srdečně zveme na první přednášku z cyklu Sto let Masarykovy univerzity očima historiků, která proběhne v pondělí 29. dubna 2019 ve 14 hodin v prostorách čítárny FF MU (čítárna, budova D, FF MU, Arna Nováka 1, Brno). Tématem diskuze budou Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury, více informací naleznete ZDE.
19. března Připravujeme pro Vás šestý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, pozvánku lze stáhnout zde. Tématem tohoto ročníku budou Mezníky vzpomínané a zapomínané. Termín konference byl stanoven na 12. a 13. listopadu 2019.
Pro jarní a podzimní semestr 2019 chystáme ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU a Filozofickou fakultou MU cyklus přednášek Sto let Masarykovy univerzity očima historiků, jehož klíčovým tématem bude fakultní a univerzitní jubileum.
2018
27. března Všechny zájemce srdečně zveme na blížící se konferenci, která proběhne v pondělí 9. dubna a úterý 10. dubna 2018 v Zasedacím sále Jihomoravského kraje. Tématem tohoto ročníku budou Rozkoly, rozpady a konce. Program naleznete ZDE.
13. března Byl zveřejněn program pátého ročníku mezinárodní konference, který je možné stáhnout ZDE.
2017  
16. prosince Termín pro zasílání přihlášek na pátý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století byl posunut na 14. ledna 2018.
22. října Byla zveřejněna pozvánka na pátý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, více informací ZDE. Tématem tohoto ročníku budou Rozkoly, rozpady a konce.
březen Tým Historia Europeana pro Vás připravuje 5. ročník konference.
2016
 
14. dubna Fotografie ze 4. ročníku konference Hybatelé dějin? naleznete ZDE.
4. dubna Srdečně Vás zveme na blížící se konferenci, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2016 v Zasedacím sále Jihomoravského kraje.
2. dubna Byl zveřejněn program čtvrtého ročníku mezinárodní konference, který je možné stáhnout ZDE.
2015
 
9. prosince Byla zveřejněna pozvánka na čtvrtou konferenci.
2014
 
16. března Byl zveřejněn detailní program třetí konference, který je možné stáhnout ZDE.
25. ledna Termín pro odevzdání přihlášky na nadcházející konferenci byl prodloužen do 31. ledna 2014.
24. ledna Ve dnech 9. a 10. dubna 2014 se uskuteční třetí mezinárodní doktorandská konference. Bližší informace naleznete ZDE.
2013
 
24. března Byl zveřejněn konečný program nadcházející konference, který je možné stáhnout ZDE.
9. února ZDE naleznete informace o naší nadcházející konferenci.
14. ledna V sekci STANOVY byly zveřejněny stanovy našeho sdružení.
2012
 
15. prosince Byly spuštěny webové stránky Historia Europeana.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting