Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?


4. ročník doktorandské vědecké konference 12. a 13. dubna 2016 v Brně

 

Čtvrtý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století s podtitulem Hybatelé dějin?, který se uskutečnil 12. a 13. dubna 2016, navázal na tři předchozí setkání doktorských studentů a mladých vědeckých pracovníků zabývajících se evropskými dějinami 20. století. Příspěvky se měli vztahovat k dějinám evropského kontinentu od počátku 20. století po rozpad východního bloku. Zamýšleli se nad tím, které osobnosti, události, organizace či myšlenky byly v průběhu 20. století hybateli evropských dějin. Byly skutečnými hybateli dějin osobnosti, nebo teprve dějinná událost poskytla vhodný prostor k tomu, aby taková osobnost mohla vyrůst? Jaké parametry musela konkrétní událost či osobnost splňovat, aby mohla být interpretována jako dějinná? Měly určité organizace skutečně sílu stát se ve 20. století hybateli dějin a prosadit zásadní změny? Měly převratné myšlenky a nové koncepty sílu změnit svět nebo bylo úsilí jejich tvůrců marné? Nebo je to ještě jinak a klíč k pochopení historických událostí je nutné hledat v úsilí o porozumění masovým hnutím a organizacím? To vše jsou důležité otázky, skrze něž jsme chtěli nahlížet více či méně známé události i osobnosti evropských dějin, které se možná v dobové perspektivě jako přelomové nejevily, ale s odstupem času je jako takové vnímáme. Anebo právě naopak jim současníci přikládali dějinný význam, ale později se ukázalo, že je přecenili.

Nechtěli jsme však přinášet biografické medailony jednotlivých osobností či pouhý popis událostí. Naší snahou bylo na základě výsledků nejnovějšího bádání přinést nové pohledy na zásadní, ale i méně známé události, osobnosti, organizace či myšlenky, které zasáhly do dějin evropské politiky, hospodářství či kultury a také na interpretační rámce s nimi spojené, jež jsme se pokusili zasadit do celkového kontextu evropských dějin 20. století a do mezinárodních souvislostí.


KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.


MÍSTO KONÁNÍ


Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

Mapa ZDE.


FOTOGRAFIE z konference naleznete ZDE.


ZBORNÍK z konference naleznete ZDE.


 

PARTNEŘI konference

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting