DALŠÍ PŘEDNÁŠKY A AKCE

rok 2019

LIDÉ BEZ DĚJIN JSOU PRACH: Queer touha a židovské dějiny holokaustu


pondělí 2.12.2019, od 13:00, čítárna FF MU, přízemí budovy D

Přednáška dr. Anny Hájkové (University of Warwick) se zaměřila na jedno z nejobtížnějších témat studií holokaustu: touhu stejného pohlaví mezi židovskými oběťmi holokaustu. Akci uvedl náš člen Michal Mako.

Akci podpořila FF MUNI prostřednictvím stipendia pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF MU a Historický ústav FF MU.

Další informace naleznete zde.

MOST DO BUDOUCNOSTI: Laboratoř socialistické modernity na severu Čech


středa 15.5.2019, od 14:00, FF MU, Arna Nováka 1, učebna D.41

Přednáška doc. Matěje Spurného (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze) se věnovala bourání starého a stavění nového Mostu, městu jako laboratoři socialistické modernity. Akci uvedl náš člen Pavel Máša.

Akci podpořila FF MUNI a Historický ústav FF MU.

Fotografie z přednášky naleznete zde.

PREISNERIANA I. Středoevropská otázka“


pondělí 6.5.2019, od 9:30, FF MU, Arna Nováka 1, zasedací sál, budova C, II. patro - naproti děkanátu

Spolupořádali jsme Interdisciplinární kolokvium ad honorem Rio Preisnera: 1925-2007, na kterém přednesl příspěvek náš člen Petr Husák. Spolek Historia Europeana zase krátce představil Jakub Marša.

Akci jsme spolupořádali s Historickým ústavem FF MU.

Kompletní program kolokvia naleznete zde.

Fotografie z akce zde.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.