Obrazy totality (2020)


cyklus autorských čtení v roce 2020 online v MS TEAMS

 

Pro rok 2020 jsme se rozhodli zorganizovat cyklus debat, resp. autorských čtení, jejichž ústředním tématem bude totalita či totalitarismus. Totalitarismem rozumíme takové společensko-politické zřízení, pro které je příznačné všeobecné despotické zasahování autoritativního politického subjektu do všech společenských oblastí, a také do života jednotlivců. Nejčastěji jsou za něj označovány fašistické a komunistické režimy. Právě jim se chceme v tomto cyklu důkladněji věnovat. O to více, když jsou politická totalita či různé tendence a projevy nedemokratického přístupu v evropské společnosti stále aktuálním tématem, a to nejen za hranicemi Česka a Slovenska. V rámci tohoto projektu tedy představíme několik vybraných aktuálních publikací, které reflektují téma totality, a to přímo s jejich autory.

 

OBRAZY NEPŘÍTELE V ČESKOSLOVENSKU 1948-1956


úterý 15.12.2020, 17:00, online přes MS TEAMS

Online debata s autorkou čerstvé publikace "Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956", historičkou doc. Denisou Nečasovou, která působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na soudobé dějiny, kulturní dějiny a gender history.

Platí stále staré rčení, že každý potřebuje svého nepřítele? Pro Československo po únorovém převratu v roce 1948 určitě. Nepřátelé tvoří nedílnou součást dobových narativů, jsou cíleně konstruováni jako nebezpečí ohrožující budovaný systém a zároveň jako protipól, vůči němuž je nutné se vymezit.
Publikace, která bude představena, sa věnuje teoretickému konceptu nepřítele a jeho čtyřem konkrétním typům, které se v letech 1948-1956 nejčastěji objevovaly v mediálním prostoru.

Akci moderují naši členové Jakub Marša a Michal Mako.

*Facebook: klikni zde

Plakát Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956 (2020)

Cyklus autorských čtení byl podpořen prostřednictvím projektu specifického výzkumu na FF MU v Brně v roce 2020.

PARTNEŘI cyklu autorských čtení

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.