Promýšlet Evropu dvacátého století: Kontinuita vs. diskontinuita


10. ročník doktorandské vědecké konference 27. a 28. listopadu 2023 v Brně a online

 

Jubilejní desátý ročník konference Promýšlet Evropu 20. století, který se uskutečnil ve dnech 27. a 28. listopadu 2023, byl věnován tématu v dnešní době více než relevantnímu.

Otázka kontinuity a diskontinuity provází historickou vědu odnepaměti. Ať už se jedná o oddělování jednotlivých historických epoch či vymezování dějinných událostí, jsme alespoň podvědomě zvyklí vnímat určité letopočty či děje jako víceméně ostré a pevné mezníky. Realita je přitom mnohdy odlišná a i ostentativní „tlustá čára za minulostí“ často skrývá četné nitky spojující minulé a budoucí. Přistupujeme-li k dějinám v duchu příslovečného longue durée, můžeme pak o to hlouběji pozorovat a zkoumat, do jaké míry jsou tyto předěly opravdu zlomové a z jakých důvodů jsou tak prezentovány či vnímány.

Letošní jubilejní desátý ročník konference jsme věnovali otázkám plynulého historického vývoje či naopak jeho násilného přerušování. Téma lze uchopit na různých úrovních, od oficiálních narativů a jejich geneze, přes faktický dobový vývoj a jeho chápání současníky až po retrospektivní hodnocení daných změn s dějinným odstupem. Jako přirozený objekt tohoto zájmu se nabízejí velké revoluce 20. století – ruské revoluce roku 1917, vznik Československa a jiných národních států ve střední Evropě v roce 1918, radikalizace režimů v Německu a sovětském Rusku ve 30. letech nebo rozpad východního bloku a Sovětského svazu v roce 1989 a letech následujících. V širším kontextu se však můžeme zaměřit i na hlubší aspekty těchto změn. Můžeme si povšimnout legislativní či správní kontinuity režimů po ostentativních revolucích či převzetích moci, jako tomu bylo u následnických států po rozpadu Rakouska-Uherska. Zaměřit se můžeme i na kontinuitu kulturní a tradiční – ať již v politické či mocenské praxi nebo v každodenním fungování a sociálním životě na pozadí dějinných změn. Podobný vývoj lze vnímat i ve výrazně delších horizontech, například v kontextu proměn narativů týkajících se konkrétních historických událostí či proměn přístupů ke specifickým tématům v průběhu času.

plakát 2023

KOMPLETNÍ PROGRAM KONFERENCE naleznete ZDE.

CONFERENCE PROGRAM in English is available HERE.


MÍSTO KONÁNÍ

Zasedací sál zastupitelstva Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

602 00 Brno

Mapa ZDE.

a také ONLINE přes MS Teams


ZPRÁVU z konference naleznete ZDE.

FOTOGRAFIE z konference naleznete ZDE.


 

PARTNEŘI konference

Nové logo MUNI FF HU Nové logo Jihomoravského kraje logo Matice moravské

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.