K O N F E R E N C E          2 0 2 0

Promýšlet Evropu dvacátého století: Idea šťastného domova

 

C O N F E R E N C E          2 0 2 0

Rethinking 20th Century Europe: The Ideal Of A Happy home

Sedmý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference proběhne 20. a 21. října 2020 ONLINE přes MS Teams (odkaz bude k dispozici na našich stránkách).


Tentokrát se budeme věnovat tématu domova. V rámci našeho dvoudenního setkání se pokusíme zachytit fenomén domova z různých úhlů pohledu a budeme pátrat po odpovědích na otázky: Co si různí jedinci, skupiny, hnutí či státy představovali pod ideou šťastného domova a jak ji využívali při budování své identity, případně při své politické činnosti a propagandě? Jak mohla být idea domova různě pojímána? Jak lidé o svůj domov bojovali? Jak se vyrovnávali s jeho ztrátou? Jak vypadalo hledání domova nového, případně pokusy o návrat do toho starého? Jakou roli přitom hrály vzpomínky na zmizelý domov?


Základní informace a odkazy


*PROGRAM KONFERENCE je k dispozici ZDE

*Odkaz k připojení na první jednací den konference (20.10.):

https://is.muni.cz/go/hb1za6

*Odkaz k připojení na druhý jednací den konference (21.10.):

https://is.muni.cz/go/kdvwa8

*Otázky přednášejícím můžete zasílat na tuto adresu: 958a39d5.space.muni.cz@emea.teams.ms

The International Postgraduate Conference will take place on 20th-21st October 2020 ONLINE via MS Teams (link will be available on our website).


This year’s topic of conference will be the idea of home. During our two-day meeting, we will try to approach the idea of home from all the different points of view and we will try to find an answer to some of the most peculiar questions: What was the idea of home for individuals, groups, movements and even states? How did they use it to construct their identity or as a tool of political struggle or propaganda? What kinds of different ideas of home might there be? How did people fight for their home? How did they deal with loosing it? What was it like to look for new home or to try to return to the old one? What was the role of memories of a home lost in this process?


Basic information and links


*CONFERENCE PROGRAM is available HERE

*Link for the 1st Day of the Conference (20th October):

https://is.muni.cz/go/hb1za6

*Link for the 2nd Day of the Conference (21st October): 

https://is.muni.cz/go/kdvwa8

*Questions to speakers can be sent to this address: 958a39d5.space.muni.cz@emea.teams.ms 

PARTNEŘI / PARTNERS
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.