K O N F E R E N C E          2 0 2 0

Promýšlet Evropu dvacátého století: Idea šťastného domova

 

C O N F E R E N C E          2 0 2 0

Rethinking 20th Century Europe: The Ideal Of A Happy home

Sedmý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference proběhne 20. a 21. října 2020 v Brně v prostorách velkého zasedacího sálu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3


Tentokrát se budeme věnovat tématu domova. V rámci našeho dvoudenního setkání se pokusíme zachytit fenomén domova z různých úhlů pohledu a budeme pátrat po odpovědích na otázky: Co si různí jedinci, skupiny, hnutí či státy představovali pod ideou šťastného domova a jak ji využívali při budování své identity, případně při své politické činnosti a propagandě? Jak mohla být idea domova různě pojímána? Jak lidé o svůj domov bojovali? Jak se vyrovnávali s jeho ztrátou? Jak vypadalo hledání domova nového, případně pokusy o návrat do toho starého? Jakou roli přitom hrály vzpomínky na zmizelý domov?


Základní informace a odkazy


*Termín odevzdání přihlášky : do 20. května 2020

*Konferenční poplatek : 500 Kč / 20 EUR (termín uhrazení do 1. srpna 2020)

*Obšírnější popis témata konference, její předběžný harmonogram, detailní organizační pokyny a požadavky na příspěvek naleznete v pozvánce ZDE.

*Pokud jste po přečtených informacích usoudili, že je tato konference vhodná pro Vás, neváhejte a přihlaste se ZDE


DŮLEŽITÉ :

Doufáme, že i přes aktuální omezení zapříčiněná šířením koronaviru bude možné konferenci realizovat v původním termínu. Situaci samozřejmě budeme dále sledovat a v případě nutnosti budou po konzultaci s přihlášenými účastníky provedeny nutné změny v termínech a podmínkách odevzdání a prezentace příspěvků, abychom zvolili řešení ku prospěchu a spokojenosti všech zúčastněných.

The International Postgraduate Conference will take place on 20th-21st October 2020 in Brno in South Moravian Region Conference Hall, Žerotínovo náměstí 3/5


This year’s topic of conference will be the idea of home. During our two-day meeting, we will try to approach the idea of home from all the different points of view and we will try to find an answer to some of the most peculiar questions: What was the idea of home for individuals, groups, movements and even states? How did they use it to construct their identity or as a tool of political struggle or propaganda? What kinds of different ideas of home might there be? How did people fight for their home? How did they deal with loosing it? What was it like to look for new home or to try to return to the old one? What was the role of memories of a home lost in this process?

Basic information and links


*Application deadline : 20 May 2020

*Conference fee : CZK 500 / EUR 20 (deadline for payment of the fee is 1 August 2020)

*Further information of the conference topic, its preliminary programme, application process, guidelines and submissions can be found in the Call for Papers HERE

*When you have read all the information above and decided that this conference is suitable for you, do not hesitate to sign up HERE


IMPORTANT :

We hope that the conference will take place as planned even with the restrictions now imposed to stop the coronavirus spread. We will keep ourselves up to date with the latest development and, should the need arise, we will, after consulting registered participants, carry out necesarry changes of deadlines and submission/publication conditions to meet the needs and requirements of all parties involved.

PARTNEŘI / PARTNERS
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.