K O N F E R E N C E          2 0 2 1

Promýšlet Evropu dvacátého století: Kontinent (ne)svobody

 

C O N F E R E N C E          2 0 2 1

Rethinking 20th Century Europe: The Continent of (Un)Freedom

Osmý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech 8. a 9. listopadu 2021, bude zasvěcen tématu svobody.

POZVÁNKU s detailním popisem konference a dalšími informacemi naleznete ZDE.


 Základní informace a termíny


*Místo konání:

Zasedací místnost Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (areál Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A - místnost A.411) a také ONLINE přes MS Teams.

*Výše konferenčního poplatku: 500,- Kč /20 EUR (v případě prezenční účasti) je nutné uhradit do 1. září 2021

*Termín odevzdání příspěvku: 10. říjen 2021


*PROGRAM KONFERENCE bude k dispozici ZDE.

The 8th annual international postgraduate Rethinking 20th Century Europe conference will take place on 8th and 9th November 2021. This year’s conference will focus on the topic of freedom.

CALL FOR PAPERS with a detailed description of the conference and other important information is available HERE.


Basic information and terms


*Conference venue: 

Meeting room of the Department of History, Faculty of Arts, Masaryk University (Arna Nováka 1, 602 00 Brno, Building A - Room A.411) and also ONLINE via MS Teams.

*Conference fee: CZK 500 / EUR 20 (in case of in-person attendance) must be paid by 1 September 2021

*Submission deadline: 10 October 2021


*CONFERENCE PROGRAM will be available HERE.

PARTNEŘI / PARTNERS
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.